Веренчанська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Визначено переможця конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІступенів імені Ірини Вільде

Дата: 06.07.2021 16:25
Кількість переглядів: 576

ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

 

06.07.2021 року                                                                                                                   с.Веренчанка               

 

Місце проведення: Зал засідань Веренчанської сільської ради.

 

Присутні:

 

Голова комісії: Секретар Веренчанської сільської ради Олієвська Валентина Дмитрівна – представник засновника;

         Секретар комісії: Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Веренчанської сільської ради Гендзьора Сергій Володимирович - представник засновника;

Члени комісії:

  • Начальник відділу освіти, культури сім’ї, молоді,  спорту та охорони здоров’я Веренчанської сільської ради Думенко Альона Валеріївна-  представник засновника;

   - Голова профспілкової організації закладу освіти Процюк Віктор Петрович – представник  Веренчанського ОЗЗСО;

  -Голова методичного об’єднання вчителів початкових класів закладу освіти Старко Ольга Григорівна – представник  Веренчанського ОЗЗСО;

  • Голова методичного об’єднання природнично-математичного напрямку закладу освіти Поклітар Лариса Петрівна – представник  Веренчанського ОЗЗСО;
  • Голова батьківського комітету закладу освіти Данацко Світлана Іванівна - представник Веренчанського ОЗЗСО (з правом дорадчого голосу);
  • Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту Чернівецької РДА Тарас ТАТАРИН - представник Чернівецької районної державної адміністрації;
  • Головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров»я, культури та спорту Чернівецької РДА Інна БЕРЕЗОВСЬКА - представник Чернівецької районної державної адміністрації;
  • Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення управління персоналом та юридичного забезпечення апарату Чернівецької РДА Юстина ТОПАЛА - представник Чернівецької районної державної адміністрації;

Відсутні: 0

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ознайомлення з порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

2. Проведення письмового іспиту шляхом вирішення письмових білетів на знання законодавства України у сфері освіти.

3. Проведення письмового вирішення ситуаційного завдання.

4. Проведення відкритої публічної презентації програми розвитку Веренчанського  ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

5. Підведення підсумків конкурсу та визначення переможця конкурсного відбору на посаду директора Веренчанського  ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

 

ПИТАННЯ № 1

Слухали: Голову конкурсної комісії Олієвську В.Д., яка відкрила засідання,  ознайомила всіх присутніх із рішенням VІІІ сесії VІІІ скликання Веренчанської сільської ради «Про проведення конкурсу на  вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області» від 31.05.2021 р. № 521, рішенням ІХ сесії VІІІ скликання Веренчанської сільської ради «Про внесення змін до рішення VІІІ сесії VІІІ скликання Веренчанської сільської ради від 31.05.2021 № 521-8/2021», ознайомила зі складом конкурсної коміciї, визначила її правомочність та ознайомила з порядком денним конкурсного відбору на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області, та етапами конкурсу.   Повідомила про запрошеного – кандидата на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. Запропонувала висловити членам Конкурсної комісії свої пропозиції та зауваження до порядку денного засідання конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії поставила на голосування затвердження порядку денного засідання Конкурсної комісії.

          Вирішили: Затвердити порядок денний.

За результатами голосування:

                                                                                                             «За» -9

«Проти»-0

«Утримались»- 1

ПИТАННЯ № 2

Слухали: Голову конкурсної комісії Олієвську В.Д., яка повідомила, що відповідно до Положення про конкурс перший етап конкурсу – письмового іспиту шляхом вирішення письмових білетів на знання законодавства України у сфері освіти. Проінформувала присутніх про те, що іспит буде проводитись за наступною схемою: кандидату буде надано 20 письмових білетів в кожному з яких   по 2 запитання, які затверджені конкурсною комісією 25.06.2021 року та підписані головою конкурсної комісії. Кандидат повинен надати письмові відповіді на письмові запитання. Загальний час на підготовку відповідей на письмові білети складає 60 хвилин. У разі, якщо кандидат готовий надати відповідь раніше, він повідомляє про це комісію.

Кандидат підійшов до секретаря конкурсної комісії, який в присутності членів розпечатав конверт із письмовими білетами, які було розкладено на столі питаннями до столу і перемішано в присутності кадидата та членів конкурсної комісії. В подальшому кандидат обрав один білет номер якого оголосив членам конкурсної комісії. Після цього кандидат розпочав підготовку відповідей на запитання  в  10:05 хв. Кандидат завершив підготовку відповідей на письмовий білет  та віддав секретарю конкурсної комісії аркуші з відповідями на них  в 11:00 год . Секретар комісії зачитав письмові відповіді по кожному питанню екзаменаційного білета. Після чого члени конкурсної комісії в персональній відомості виставили відповідні бали.

Конкурсна комісія після оцінювання відповідей кандидата підрахувала загальну суму балів по кожному питанню, які Головою конкурсної комісії були виставленні в підсумкову відомість кандидата та оголосила результати оцінювання письмових відповідей на білет :

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Загальна сума балів по питанню № 1 білета

Загальна сума балів по питанню № 2 білета

Кривак Юрій Васильович

50

40

 

Вирішили: Допустити до участі у другому етапі конкурсу - розв’язання ситуаційного завдання кандидата на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області -            Кривака Юрія Васильовича.

                                                                                     За результатами голосування:

                                                                                                             «За» -9

«Проти»-0

«Утримались»- 1

  ПИТАННЯ № 3

Слухали: Голову конкурсної комісії Олієвську В.Д., яка оголосила початок письмового вирішення ситуаційного завдання та нагадала умови його проведення і систему оцінювання.

Загальний час на підготовку відповіді на ситуаційне завдання складає 20 хвилин. У разі, якщо кандидат готовий надати відповідь раніше, він повідомляє про це конкурсну комісію.

Кандидат підійшов до секретаря конкурсної комісії, який в присутності членів розпечатав конверт із письмовими ситуаційними завданнями , які було розкладено на столі питаннями до столу і перемішано в присутності кандидата та членів конкурсної комісії. В подальшому кандидат обрав одне ситуаційне завдання,  номер якого оголосив членам конкурсної комісії. Після цього кандидат розпочав підготовку відповіді на ситуаційне завдання  в  11.08 хв. Кандидат завершив підготовку відповіді на письмове ситуаційне завдання  та віддав секретарю конкурсної комісії аркуші з відповіддю на нього  в 11:27 год . Секретар комісії зачитав письмову відповідь на ситуаційне  завдання. Після чого члени конкурсної комісії в персональній відомості виставили відповідні бали.

 Конкурсна комісія після оцінювання відповіді кандидата підрахувала загальну суму балів по ситуативному завданню, які Головою конкурсної комісії були виставленні в підсумкову відомість кандидата та оголосила результати оцінювання письмової відповіді на ситуаційне завдання :

 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Загальна сума балів за ситуаційне завдання 

Кривак Юрій Васильович

40

Вирішили: Допустити до участі у третьому етапі конкурсу – проведення публічної презентації проєкту програми розвитку Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде   кандидата на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області  -   Кривака Юрія Васильовича

За результатами голосування:

                                                                                                             «За» -9

«Проти»-0

«Утримались»- 1

ПИТАННЯ № 4

Слухали: Голову конкурсної комісії Олієвську В.Д.,  яка повідомила про систему оцінювання публічної презентації та запропонувала розпочати відкриту публічну презентацію проєкту програми розвитку Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде  .

З відкритою публічною презентацію проєкту програми розвитку даного закладу виступив кандидат Кривак Юрій Васильович

Конкурсна комісія оцінила публічну презентацію проєкту програми розвитку Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде  за напрямками: актуальність цілей і завдань закладу освіти, ефективність методів їх реалізації, використання оригінальних, креативних, творчих підходів в організації освітнього процесу, залучення до управління закладом освіти громадського самоврядування; заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладу. На запитання членів конкурсної комісії кандидат надав задовільні відповіді.

Конкурсна комісія оцінила публічну презентацію кандидата, підрахувала загальну суму балів, які Головою конкурсної комісії були виставленні в підсумкову відомість кандидата та оголосила результати оцінювання публічної презентації програми розвитку закладу освіти:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Загальна сума балів за публічну презентацію програми розвитку закладу освіти 

Кривак Юрій Васильович

50

Вирішили: Узагальнити результати конкурсного відбору на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області та занести дані( загальну суму білів)  в підсумкову відомість.

За результатами голосування:

                                                                                                             «За» -9

«Проти»-0

«Утримались»- 1

ПИТАННЯ № 5

Слухали: Голову конкурсної комісії Олієвську В.Д., яка оголосила узагальнені результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області за результатами проходження іспиту вирішення письмових білетів , розв’язання ситуаційного завдання та проведення публічної презентації проєкту програми розвитку закладу, які визначаються шляхом додавання балів, виставлених у підсумковій відомості.

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Сума балів відповідь на питання № 1 екзаменаційного білету

Сума балів відповідь на питання № 2 екзаменаційного білету

Бали за вирішення ситуаційного завдання

Бали за відкриту публічну презентацію

Загальна сума балів

Рейтингове місце

1.

Кривак Юрій Васильович

50

40

40

50

180

І

 

Вирішили:

1.Визначити переможцем конкурсу на вакантну посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області Кривака Юрія Васильовича.

          2. Упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсного відбору секретарю конкурсної комісії Гендзьорі С.В. оприлюднити результати конкурсу на веб-сайті Веренчанської сільської ради, надати копію протоколу засідання конкурсної комісії по  проведенню конкурсу голові Веренчанської сільської ради Бойчуку Володимиру Дмитровичу.

3. Рекомендувати голові Веренчанської сільської ради  Бойчуку Володимиру Дмитровичу призначити на посаду директора Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені Ірини Вільде Веренчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області в установленому законом порядку та укласти строковий трудовий договір (контракт) строком на  6 ( шість)  років.

 

                                                                                     За результатами голосування:

                                                                                                             «За» -9

«Проти»-0

«Утримались»- 1

 

 

Голова  конкурсної комісії:                                 ____________           Валентина ОЛІЄВСЬКА

 

Секретар комісії:                                                   ____________           Сергій ГЕНДЗЬОРА

 

Члени конкурсної комісії:                                    ____________           Альона ДУМЕНКО

 

                                                                                   ____________          Віктор ПРОЦЮК

 

                                                                                   ____________          Ольга СТАРКО

 

            ____________          Лариса ПОКЛІТАР

 

____________          Світлана ДАНАЦКО

 

____________          Тарас  ТАТАРИН

 

____________          Інна БЕРЕЗОВСЬКА

 

____________          Юстина ТОПАЛА

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь